Kinh Doanh: 0938 906 898

Dịch vụ: 0938 808 972

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Trường hợp đối tác gửi khiếu nại. Ngay khi tiếp nhận thông tin, peugeotvinh.vn sẽ nhanh chóng thực hiện kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như đối tác khiếu nại, peugeotvinh.vn sẽ liên hệ đối tác giải quyết trên tinh thần khắc phục và thiện chí.

Trường hợp không thể tự thỏa thuận thì sẽ đưa ra cơ quan pháp luật.

d